Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1390689 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Iskustva u primjeni EC8 u Sloveniji. V: RADIĆ, Jure (ur.). Peti opći sabor hrvatskih građevinskih konstruktora : zbornik radova, Brijunski otoci, 26.4.-28.4.2001. Zagreb: Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, 2001, str. 61-66, graf. prikazi.
Povzetek: Slovenija je jedna od prvih zemalja u kojoj je Eurocpode 8 primjenjen u projektanstkoj praksi. U najvećoj je primjeni dio standarda za projektiranje mostova. Iako iskusni projektanti nisu imali većih poteškoća tjekom primjene EC8, ipak je identificirano nekoliko problema (nedporečen pravni status standarda, njegova obimnost, dodatno usavršavanje projektanata i nova orudja za projektiranje). Pokazalo se da su seizmičke sile za duktilne konstrukcije dosta veće od onih u dosadašnoj praksi. Količina uzdužne armature je samo umejereno povećana, dok je količina poprečne armature znatno veća. Kako Slovenija i Hrvatska imaju slična gledišta pri usvajanju EC, dio ove zadaće seriješava u okviru skupnog projekta na univerzitetima u Osjeku i Ljubljani

Slovenia has been among the first countries to apply Eurocode 8 (EC8) in practical design. Applications are more common in bridges than in buildings. Experienced designers have been able to use EC8 without serious difficulties. However, several problems have been identified (i.e. ambiguous legal status ofthe standard, the complexity of the code format, the need for additional education, and new design tools). In comparison with the existing practice, seismic forces for ductile structures are much higher, longitudinal reinforcement is moderately increased and transverse reinforcement is substantially increased. In some bridges seismic isolation was required to limit seismic forces. In general limited ductile solutions have not proved to be suitable in Slovenia. Adressing similar EC8 issues in Slovenia and Croatia, part of the work has been done in the frame of a joint project in the universities in Osijek and Ljubljana [COBISS.SI-ID 1390689]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1390689 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56