Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13943810 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1989
Citat: LAPAJNE, Janez. Veliki potresi na Slovenskem : Potres v Ljubljani leta 1895. Ujma (Ljublj.), 1989, 3, str. 55-61. [COBISS.SI-ID 13943810]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 13943810 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56