Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1399649 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Matej ROZMAN // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: ROZMAN, Matej. Projektiranje stenastih nosilcev : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Rozman], 2001. 63 f., graf. prikazi.
Povzetek: Razširjen povzetek v slov. jeziku [COBISS.SI-ID 1399649]
Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 1399649 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56