Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1418116 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2003
Citat: KILAR, Vojko. Potresna obtežba, potresni spektri in poenostavljeni račun pri potresni obtežbi : študijsko gradivo za študente FA. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 2003. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1418116]


Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 1418116 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56