Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1427041 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1995
Citat: PERŠOLJA, Igor. Primerjalni račun dvokapnega I nosilca po naših in evropskih predpisih za betonske konstrukcije : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Peršolja], 1995. 95 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1427041]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1427041 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56