Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1427297 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Komentor pri diplomskih delih
Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1995
Citat: LIKAR, Iztok. Geometrijsko modeliranje v programu MONCAD-WIN : delo je bilo pripravljeno po razpisu odbora za Prešernove nagrade študentom za leto 1995, pod mentorstvom prof. dr. Janeza Duhovnika in somentorja doc. dr. Iztoka Kovačiča. Ljubljana: [I. Likar], 1995. 89 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1427297]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1427297 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57