Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1431905 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1995
Citat: MOHAMED, Nagmeldin. CAD montažne AB konstrukcije : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Mohamed], 1995. 64 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1431905]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1431905 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56