Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1437537 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 2000
Citat: FISCHINGER, Matej. Posledice potresa v Turčiji na gradbenih objektih = The effects of the Turkey earthquake on civil engineering structures. Ujma (Ljublj.), 2000/2001, št. 14/15, str. 194-196, ilustr.
Povzetek: V okolici Izmeta v Turčiji, ki ga je 17.8.1999 prizadel potres, so močni potresi pogosti in pričakovani, zato je veliko žrtev in ogromna škoda v deželi z razvitim potresnim inženirstvom razočaranje. Vendar je imela ponekod zakonodaja kaj malo vpliva na gradbeno prakso. Tako smo lahko ugotovili mnoge znane vzroke porušitev, kot so mehka etaža, neduktilni detajli, šibka stremena, slabo sidranje in utekočinjanje tal. Na novo smo se največ naučili iz porušitev številnih neduktilnih armiranobetonskih okvirov, zapolnjenih z opečnimi votlaki

Strong earthquakes are frequent and expected in the vicinity of Izmet, which was struck by a devastating earthquake on 17 August 1999. The numerous victims and extensive damage came as a surprise in a country with developed earthquake engineering. However, the codification of earthquake-resistant design apparently had little influence on construction practices. The well known causes of structure failure, such as soft stories, non-ductile details, weak stirrups, insufficient anchorage and liquefaction, were identified. New knowledge has been obtained from the analysis of numerous collapses of non-ductile reinforced concrete frames with hollow clay tile infills [COBISS.SI-ID 1437537]


Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1437537 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56