Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1446241 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Potresna izolacija pri novogradnjah in sanacijah AC mostov : razvojno-raziskovalna naloga : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 2001. 46 f., pril. A, B, C, D, E, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1446241]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1446241 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56