Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1447521 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Uporaba informacijske tehnologije pri učenju konstrukcijskega inženirstva. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). 23. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2001, str. 39-44, ilustr.
Povzetek: V članku so opisani prvi poskusi posodobitve pouka konstrukcijskega inženirstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani s pomočjo orodij informacijske tehnologije. Pokazalo se je, da tak način poučevanja bistveno popestri predavanja in izboljša rezultate študija

First attempts to update the way of teaching structural engineering at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering in Ljubljana are presented. Such approach has made teaching more interesting and efficient [COBISS.SI-ID 1447521]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1447521 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56