Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1448033 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter KANTE // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: KANTE, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Modeliranje nelinearnega dinamičnega odziva AB stene projektirane v skladu z EC 8. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). 23. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2001, str. 217-223, ilustr., graf. prikazi.
Povzetek: V članku so prikazani rezultati študije potresnega odziva armiranobetonske konzolne stene. Experimentalni del študije stene, ki je bila projektirana v skladu z Eurocode 8 standardom, je bil izveden v okviru CAMUS 3 projekta v Franciji. Potresni odziv stene projektirane v skladu z EC 8 je bil dober. V okviru projekta smo najprej naredili vnaprejšnjo napoved obnašanja stene. Po prejemu eksperimentalnih rezultatov smo izboljšali računski model in ponovno analizirali steno. V študiji smo uporabili element z več navpičnimi vzmetmi (MVLEM). Čeprav je bila ocena neelastičnega odziva v splošnem dobra, z modelom ni bilo mogoče predvideti mehanizma porušitve stene. Podrobno so bili preučeni vrstni red obteževanja, vertikalni pospeški in različni mehanizmi loma.

Blind prediction and post-experimental analyses of the seismic response of a RC cantilever wall are presented. The wall, designed according to the Eurocode 8 standard, was subjected to a sequence of earthquakes in the frame of the CAMUS 3 project in France. The Eurocode 8 design proved to be efficient. Our contribution, using multiple-vertical-line-element model, is presented. Prediction of the inelastic flexural behaviour was good in general. However, the model failed to predict progressive collapse mechanism. Post-experimental studies improved the model and results. Importance of the sequence of loading, vertical accelerations and degrading mechanisms in the RC wall were studied in more detail [COBISS.SI-ID 1448033]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1448033 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56