Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 145505 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Član komisije za zagovor
Leto: 1993
Citat: KORELC, Jože. Nelinearna statična analiza ploskovnih konstrukcij z metodo končnih elementov : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Korelc], 1993. 78 f.,23 pril., graf. prikazi.
Povzetek: V nalogi je bila obravnavana nelinearna statična analiza prizmatičnih lupinastih konstrukcij kot so plošče, stene, nosilci sestavljenih prerezov ter prizmatične lupine. Za njihovo analizo je bila predlagana metoda končnih trakov ter predstavljen nov lupinast končni trak. Pri razvoju je bila upoštevana Midlinova teorija plošč ter geometrijska nelinearnost problema, pri čemer smo se omejili na zmerne deformacije in rotacije. Za oblikovne funkcije pomikov smo uporabili polinomske zlepke v vzdolžni smeri traku, ter enostavne polinome v prečni smeri traku. Robne pogoje traku smo zadovoljili s takim modificiranjem robnih polinomskih zlepkov, ki nam omogoča vzdolžno povezovanje trakov in povezavo metode končnih trakov z metodo končnih elementov. Pri izpeljavi traku in izdelavi računalniškega programa je bil uspešno uporabljen program za simbolično aritmetiko Mathematica. Na več enostavnih primerih je prikazana učinkovitost in uporabnost novega končnega traku ter metode končnih trakov na splošno. [COBISS.SI-ID 145505]


Tipologija: Član komisije za zagovor
COBISS ID 145505 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56