Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1455236 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 2003
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Zasnova armirano-betonskih in zidanih konstrukcij na potresnih območjih = Conceptual design of reinforced concrete and masonry structures in earthquake prone areas. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, [Št.] 1, str. 30-35. [COBISS.SI-ID 1455236]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1455236 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56