Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1455575 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 2005
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Sodelovalno učenje pri uporabi računalnika na predmetni stopnji osnovne šole. Pedagoš. obz., 2005, letn. 20, št. 2, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 1455575]


Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1455575 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57