Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1456481 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: BABNIK, Vladimir. Sistem zagotavljanja kakovosti v podjetju HIP PLUS d.o.o. : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Babnik], 2000. 15, 49, 15 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1456481]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1456481 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56