Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1456772 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2003
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Zasnova armirano-betonskih in zidanih konstrukcij na potresnih območjih : raziskava = The concept of reinforced concrete and masonry constructions in earthquake prone zones : research. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, [Št.] 1, str. 86-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 1456772]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1456772 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56