Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1464161 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: PREMROV, Robert. Primerjava programov za analizo konstrukcij STATIK-3, FAGUS-3, CEDRUS-4, SAP 2000 in SAFE : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Premrov], 2001. 1 zv. (loč. pag.), pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1464161]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1464161 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56