Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1464417 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2001
Citat: STRMOLE, Tomaž. Primerjava predpisov JUS in EUROCODE za prometno obtežbo mostov : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Strmole], 2001. 146 str., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1464417]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1464417 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57