Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1479895 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2005
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Developing e-Learning strategies in lifelong learning. Trieste: UNESCO, the Abdus Salam Internationl Centre for Theoretical Physics, 2005. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1479895]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 1479895 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56