Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 148065 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: TURK, Žiga. Integracija modelov produktov procesa projektiranja in dokumentacije. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, ilustr., str. 61-69. [COBISS.SI-ID 148065]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 148065 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56