Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1488737 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // NERAZPOREJENO
Leto: 1990
Citat: DUHOVNIK, Janez. Predlog standarda za oblikovanje armature in risanje armaturnih načrtov, (Poročilo IKPIR, št. 7/90). Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo, IKPIR, 1990. 8 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1488737]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 1488737 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56