Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 15061549 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter, LEVEC, Janez, ŽEKŠ, Boštjan. Slovenska znanost na razpotju. V: KORDAŠ, Marjan (ur.), KRALJ, Alojz (ur.), STANOVNIK, Branko (ur.). Strategija razvoja znanstvene in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji : zbornik referatov na posvetu 27. marca 2000. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000, str. 139-142. [COBISS.SI-ID 15061549]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 15061549 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56