Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1512836 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 2002
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Vpliv zasnove konstrukcije na potresno odpornost objektov = Effect of conceptual design on the earthquake-resistance of buildings. Ujma (Ljublj.), 2002, [Št.] 16, str. 264-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 1512836]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1512836 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56