Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1514081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: ZUPANČIČ, Dejan. Program za račun montažnega dvokapnega nosilca : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Zupančič], 2002. 78 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1514081]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1514081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57