Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1515361 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: PERHAVEC, Aleš. Uvajanje programa ETABS za analizo konstrukcij stavb : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Perhavec], 2002. 152 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1515361]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1515361 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56