Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1520481 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1992
Citat: DOLINŠEK, Blaž. Potresna izolacija montažnega sistema DOM 101 : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Dolinšek], 1992. 123 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1520481]


Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1520481 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56