Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1520516 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: KRSTULOVIĆ-OPARA, Neven, ADAN, Matti, KILAR, Vojko. High-performance composite frames for increased resistence to seismic or blast loadings. V: 4th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Krakow, June 5th - June 7th 2002 : conference proceedings. Krakow: [s. n.], 2002, ilustr. [COBISS.SI-ID 1520516]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1520516 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57