Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 152417 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Član komisije
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1993
Citat: GAŠPERŠIČ, Peter. Nelinearna seizmična analiza armiranobetonskih stavb z upoštevanjem poškodovanosti : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Gašperšič], 1993. 99 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 152417]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 152417 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56