Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1524833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1992
Citat: KNIFIC, Anton. Program za interaktivno grafično urejanje armature : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Knific], 1992. 70, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1524833]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 1524833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56