Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 152929 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Vojko KILAR // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 1995
Citat: KILAR, Vojko. Poenostavljena nelinearna analiza konstrukcij stavb pri horizontalni obtežbi : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Kilar], 1995. VII, 171 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 152929]


Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 152929 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57