Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1530071 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2004
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. E-izobraževanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Novičke (Slov. tisk. izd.). [Slovenska tiskana izd.], 2004, november, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 1530071]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1530071 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56