Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1530327 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Vloga izobraževalcev odraslih na ljudskih univerzah pri spodbujanju e-izobraževanja in odpravljanju regijskega neskladja = The role of adult educators in peoples` universities in fostering e-learning and the regional disparities. V: ĐORĐEVIĆ, Neda (ur.), SVETINA, Metka (ur.). Izobraževanje in usposabljanje učiteljev v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije: = Slovenian Institute for Adult Education, 2004, str. 99-105. [COBISS.SI-ID 1530327]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1530327 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56