Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 153185 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: TURK, Žiga, GARZAROLLI, Helena, RAJTER, Majda. TIGRA - tehnični informacijski sistem za gradbeništvo. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 8. gradbenem sejmu v Gornji Radgoni, aprila 1995. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1995, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 153185]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 153185 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56