Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1532513 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1994
Citat: KRIŽAJ, Samo. Odpornost armiranobetonskih sten na potresno obtežbo : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Križaj], 1994. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1532513]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1532513 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56