Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1535876 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Iztok PERUŠ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Vojko KILAR // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2003
Citat: FAJFAR, Peter, KILAR, Vojko, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok, MAGLIULO, Gennaro. Fourth forum on Implications of Recent Earthquake on Seismic Risk, Tokyo, Japonska : razširitev N2 metode na nesimetrične konstrukcije : povzetek = the extension of the N2 method to asymetric buildings = summary. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, [Št.] 1, str. 103. [COBISS.SI-ID 1535876]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1535876 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56