Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1536644 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2003
Citat: KILAR, Vojko, FAJFAR, Peter. 12° European Conference on Earthquake Engineering, London, Velika Britanija : poenostavljena nelinearna analiza večetažne nesimetrične armirano betonske stavbe pri potresni obtežbi : povzetek = simplified nonlinear seismic analysis of asymmetric multistorey r/c building = summary. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, [Št.] 1, str. 103. [COBISS.SI-ID 1536644]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1536644 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56