Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1540961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: KOBAL, Primož. Primerjava programov za seizmično analizo konstrukcije armiranobetonske stenaste stavbe : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Kobal], 2002. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540961]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1540961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57