Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1544545 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1997
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZABUKOVEC, Blaž, ZUPANČIČ, Polona. Spatially smoothed seismicity modelling of seismic hazard in Slovenia. Journal of seismology, 1997, vol. 1, str. 73-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 1544545]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1544545 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56