Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1545057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter. Miha Tomaževič - novi izredni član SAZU. Gradb. vestn., avgust 2001, let. 50, str. 174, portret. [COBISS.SI-ID 1545057]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1545057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56