Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1545313 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 1914
Citat: FAJFAR, Peter. Professor Sergej Bubnov (1914-2000). Bull. Eur. Assoc. Earthq. Eng., December 2000, vol. 19, n. 1, str. 38-39, portret. [COBISS.SI-ID 1545313]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1545313 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57