Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1546337 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, PERUŠ, Iztok, ŠKET MOTNIKAR, Barbara. Izdelava strokovnih podlag za Pravilnik o potresno odporni gradnji - inženirsko-seizmološke podlage za ocenjevanje potresne nevarnosti : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, 2001. 122 f., pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1546337]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1546337 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56