Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1546849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž, ŽARNIĆ, Roko, GOSTIČ, Samo. Towards European Integration in seismic design and upgrading of building structures (EUROQUAKE). Task 1, Development of numerical methodologies for infilled frames : final report, february 2001. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2001. 40 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1546849]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1546849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56