Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1547105 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok. Metoda projektiranja kontroliranega potresnega odziva 3D konstrukcij : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2001. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. 8 f., pril. [COBISS.SI-ID 1547105]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1547105 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56