Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1547873 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Peter FAJFAR // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej. Seminar Novosti na področju potresnega inženirstva, FGG, torek, 4. december 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 1547873]
Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 1547873 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56