Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1548385 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter. Informacija o stanju in trendih razvoja Eurocode 8 : predavanje, Seminar Novosti na področju potresnega inženirstva, Ljubljana, 4.12.2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 1548385]
Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 1548385 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56