Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1550295 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2005
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRODNIK, Andrej. Kompetence učiteljev za vključitev informacijske izobraževalne tehnologije v zgodnje učenje = Teachers' competences for the integration of information educational technologies in early education. V: 2. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje, Koper, 16. december 2005. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2005, str. 42. [COBISS.SI-ID 1550295]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1550295 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56