Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1550551 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2005
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Snovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev pri zgodnjem učenju z izobraževalno tehnologijo = Desing of learning goals in early learning through educational technology. V: 2. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje, Koper, 16. december 2005. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2005, str. 43. [COBISS.SI-ID 1550551]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1550551 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56