Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 155489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: TURK, Žiga, VANIER, Dana J. Classification systems in object oriented modelling of buildings. V: JEZERNIK, Anton (ur.). International Conference Design to Manufacture in Modern Industry DMMI'93, Bled, Slovenia, 7-9 June 1993. Proceedings. Maribor: Faculty of Technical Sciences, Department of Mechanical Engineering, 1993, str. 571-578, ilustr. [COBISS.SI-ID 155489]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 155489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56