Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 156257 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: TURK, Žiga. Računalnik kot medij v procesu integriranega CAD. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 7. mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1993. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1993, ilustr., str. 22-32. [COBISS.SI-ID 156257]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 156257 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56