Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1570436 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2004
Citat: KILAR, Vojko. Roki gradnje so čedalje krajši : poleg krajših rokov je najpomembnejša sprememba pri gradnji industrijskih objektov mešanje različnih materialov pri konstrukciji : [intervju]. Finance. [Tiskana izd.], 19.4.2004, št. 75, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 1570436]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 1570436 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56